Strona główna/O Szkole

O Szkole

„Szkoło, szkoło,
gdy cię wspominam
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez”.

Szkoła w Turzy ŚląskiejSzkoła Podstawowa w Turzy Śląskiej przez 129 lat swego istnie­nia była kolebką wieku kolejnych pokoleń mieszkańców wsi.

Mó­wiąc o szkole w Turzy, starsi mieszkańcy zawsze wskazują dwa budynki mieszczące się przy ulicy Powstańców. Pierwszy z nich, znajdujący się bliżej drogi, powstał prawdopodobnie około roku 1885, drugi natomiast położony w głębi pla­cu szkolnego zaczął funkcjonować oko­ło roku 1911. Szko­ła, która powstała na długo przed I woj­ną światową, w cza­sach pruskich sta­ła się w pełni polską szkołą w 1922 roku, po przyłączeniu Gór­nego Śląska do Rzeczypospolitej. Jej pierwszym kierownikiem został p. Franciszek Pagieła, pochodzący ze Śląska Cieszyńskie­go. W 1936 r. w szkole w Turzy było jeszcze 5 innych nauczy­cieli. Należeli do nich: Andrzej Cieślar, Rudolf Gó­recki, Anna Kafkówna, Agnieszka Kopianka, Maria Herma­nówna.
W tym też roku szkoła liczyła 245 uczniów, w tym 119 chłopców - czyli trochę więcej niż w czasach obecnych, w 6-klasowej podstawówce. Od września 1939 roku nastaje oku­pacja hitlerowska, a wraz z nią zmienia się skład osobowy szkoły i koncepcja programowa, według której nauczano tylko języka nie­mieckiego i rachunków. Po zakończeniu wojny tę funkcję przez 20 lat do 1968 r. Po nim kolejnymi dyrektorami nie stanowisko wraca przedwojenny kierownik, a po jego śmier­ci w 1948 r. jego następcą zostaje p. Rudolf Górecki. Po nim kolejnymi dyrektorami byli:

  1. Tadeusz Pukowiec w latach 1968-1971
  2. Eryk Lizurek w latach 1971-1979
  3. Barbara Pukowiec w latach 1979-1991
  4. Lucyna Gajda w latach 1991-1999
  5. Irena Sula od 1999 r.

16 listopada 1995 roku odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Ewalda Kasperczyka oraz przekazanie sztandaru szkole jako uwieńczenie obchodów 110 - lecia istnienia szkoły.

Turza Śląska

do góry