"Aktywna Tablica"

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów oraz nauczycieli pt. „Aktywna Tablica”.

W ramach projektu dwie pracownie zostały wyposażone w kompletne zestawy składające się z tablic multimedialnych i projektorów wraz z głośnikami, a nauczyciele odbyli szkolenie dotyczące pracy z tablicą.

Szkolnym koordynatorem projektu została pani Zuzanna Krótki. Program ma na celu między innymi stworzenie międzyszkolnej sieci współpracy, w ramach której nauczyciele dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w szczególności poprzez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk. W ramach tejże współpracy należy przeprowadzić dwie lekcje otwarte dla nauczycieli. Kolejnym zadaniem jest prowadzenie zajęć w każdym oddziale szkoły w wymiarze 5 godzin z wykorzystaniem TIK. Również szkolne zespoły samokształceniowe mają za zadanie wspierać nauczycieli i dyrektora w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

do góry