Strona główna/Aktualności/Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

10 Grudnia 2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ
NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. E. KASPERCZYKA  W TURZY ŚLĄSKIEJ 

Zgodnie z Porozumieniem nr FN.3226.5.50.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce, opiekę stomatologiczną nad uczniami szkoły zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164. 

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, 
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykonywane są za pisemną zgodą:
- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,
- pełnoletniego ucznia
wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia u podmiotu leczniczego, a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu:- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,- pełnoletniego uczniazłożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:
• w zakresie leczenia:
- badania podstawowe i kontrolne,
- rentgen,
- znieczulenie,
- leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienie chemoutwardzalne - zęby od „4” do „8” + światłoutwardzalne - zęby od „3” do „3” góra i dół),
- leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),
- leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,
- usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

• w zakresie profilaktyki:
- badanie kontrolne,
- usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,
- lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,
- impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

UWAGA! Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę.

W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty, prosi się o kontakt telefoniczny z NZOZ „Lexstom” pod numerami telefonów: 533 226 155, 324554278

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o zabranie na pierwszą wizytę dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

Rejestracja czynna:
poniedziałek, środa - piątek w godzinach 8.00 - 14.00 
wtorek - 10.00 - 17.00


-----------------------------

Podstawa prawna: art. 7 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.)

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2020-12-10 Zgoda_na_przekazanie _danych_kontaktowych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
Zgoda_na_przekazanie _danych_kontaktowych.docx 12.99KB -

do góry